Zen & NVC

Kombinace meditačního ústraní a wokshopu nenásilné komunikace 

s Ondrášem Přibylou (NVC) a Jirkou Hazlbauerem (Kwan Um Zen)

Otevři svou mysl a srdce. - Co vidíš, co slyšíš? - Udělej, co je třeba. 

O lektorech

Jiří Hazlbauer

Truhlář a zenový učitel. Od roku 1999 žije v zenových centrech a klášterech, v USA, Koreji i v Evropě. V roce 2016 obdržel INKA, tedy poveření učit formou koanových rozhovorů, od zenového mistra Dae Kwanga. Se svou ženou žije ve Vrážném u Jevíčka, kde buduje meditační centrum.   

Ondráš Přibyla

Od teoretické fyziky se dostal nejprve k zenové praxi a později k  metodám nenásilné komunikace. V organizacích pomáhá řešit konflikty, vede DOJO nenásilné komunikace i tréninkové série pro veřejnost. K zenové praxi se často vrací...   

Nejčastějšími formami zenové praxe jsou meditace v tichu, zpěvy, poklony, ale také koanové rozhovory, formální jídlo s pozorností a další. Všechny tyto metody vedou člověka k setkání se sebou. K tomu, aby se ztišil, začal vidět zvyky a tendence své mysli a aby na nich dále neulpíval. Tato větší svoboda umožní vidět věci lépe - tak, jak skutečně jsou a jak můžeme skutečně pomoci - sobě či ostatním.

Nenásilná komunikace zase rozvíjí schopnost setkat se s druhými, zejména v komunikaci. Kultivuje naslouchání, vyjadřování a hledání sdíleného významu a vnímání lidskosti druhého, to i v náročných či konfliktních situacích.

Pro koho?

Akce je plánována jako setkání dvou různých praxí a způsobů cvičení, a tedy je vhodná pro ty, kteří mají s některou z těchto praxí již zkušenost.  

Organizační info


    Kde: Zenové centrum Vrážné
    Kdy: 28. -29 září
    Za kolik:
  • Standardní cena: 2 100,-
  • Stipendijní cena: 1 400,- (nabízíme 3 místa za sníženou cenu, o stipendijní cenu si požádejte individuálně)

Přihláška

Přihlašujte se emailem na adrese vrazne@vraznezen.org . Obratem obdržíte informace, jak postupovat dále.