O nás

Rozvíjíme umění Nenásilné komunikace v České republice. 

Jsme nezávislá iniciativa několika lektorů, mediátorů a facilitátorů, kteří používají ve své práci i v životě techniky Nenásilné komunikace. Pracujeme samostatně i spolu, vzájemně podporujeme se a doplňujeme. Jsme zakotveni v Brně a v Praze a jezdíme na objednávku i do jiných měst. Sami se dále vzděláváme a rozvíjíme ve spolupráci se zahraničními odborníky a lektory, které zveme na přednášky a kurzy do České republiky. Naším cílem je šířit Nenásilnou komunikaci v různých sektorech české společnosti.

Pokud máte zájem s námi spolupracovat, ozvěte se nám. Pokud nevíte, komu konkrétně, vždy to jistí Kateřina, která vás správně nasměruje.

ONDRÁŠ PŘIBYLA

lektor certifikovaný CNVC

Jsem lektor, mediátor a konzultant. Většinou vedu kurzy nenásilné komunikace pro veřejnost (KOKS, tréninková skupina DOJO) . Ve firmách i neziskových organizacích pomáhám řešit konflikty, facilitovat náročné diskuse a nastavovat komunikační kulturu, kde NVC často doplňuji systemickým pohledem na organizace a metodami skupinového koučování. Postupně čím dál větší část mé práce zabírá metodické vedení mladých lektorů (nejen) NVC a mentoring.

Nejčastěji jsem k zastižení v Brně.

Kontakt: ondras.pribyla@gmail.com 

TEREZA ČAJKOVÁ

lektorka

Rozvíjím globální vzdělávání a zkoumám, co potřebujeme vědět a umět k tomu, abychom dovedli vytvářet spravedlivější a udržitelnější společnost. 

Na nenásilné komunikaci mne zajímá její potenciál pro změny ve fungování organizací i společnosti.

Kontakt: trans@nenasilnakomunikace.org


IVKA SOBOTKOVÁ

organizátorka a lektorka

Umění nenásilné komunikace mě nepřestává fascinovat. Pomáhá nasměrovat všímavost k prožívání a ukazuje na cestu v každém z nás k hlubšímu porozumění si s lidmi. Mění mé vztahy, mění mě samotnou. NVC mi dává veliký smysl a s chutí ho šířím dále do světa.

Lektoruji NVC v pravidelném kurzu na střední škole, nabízím semináře pro veřejnost a pomáhám s organizací Ondrášových kurzů.

Kontakt: iva.sobotkova@gmail.com

EVA MALÍŘOVÁ

lektorka - kandidátka CNVC, mediátorka, facilitátorka

Na nenásilné komunikaci mne vedle potenciálu pro transformaci mezilidských vztahů zajímá její přínos pro fungování organizací a společnosti. Pracuji často s neziskovkami a pomáhám školám, jak být místem k učení se pro život. Ráda doprovázím strany v řešení konfliktů a facilituji participativní procesy s využitím přístupu Art of Hosting.

Kontakt: eva.malirova@nazemi.cz INKA BARTOŠOVÁ (PÍBILOVÁ)

organizátorka a facilitátorka

Pomáhám organizacím vyhodnotit jejich práci a nasměrovat ji tak, aby měla co největší pozitivní dopady. Více na www.evaluace.com. Též s radostí podporuji participativní procesy s využitím umění "Art of Hosting".

NVC je pro mne příležitost nacházet cestu k sobě a ostatním. Proto ráda spoluorganizuji kurzy NVC a aplikuji Nenásilnou komunikaci co nejvíce ve své práci.

ADAM ČAJKA

lektor - kandidát CNVC, mediátor, facilitátor

Organizuji setkávání lektorů, kteří se zabývají NVC. S chutí facilituji jednání, vedu strategická plánování týmů a úvodní kurzy Nenásilné komunikace. Jako lektor rád vytvářím dva prostory. V prvním se dobře komunikuje a s chutí pracuje. V tom druhém lze vystupovat z komfortní zóny a učit se. Baví mě strategické uvažování o tom, co potřebuje člověk, společnost, svět.

Nejčastěji jsem k zastižení v Brně a Praze.

Kontakt: +420 732 442 393 


KATEŘINA ŠVIDRNOCHOVÁ

organizátorka

Jsem nadšená studentka technik nenásilné komunikace, které využívám ve své lektorské a koučovací praxi zaměřené na komunikační strategie s využitím nových technologií. Podílím se na projektech zaměřených na rozvoj nenásilné komunikace v České republice.

Kontakt: k.svidrnochova@gmail.com

Nejčastěji jsem k zastižení v Brně.

Ve světě je Nenásilná komunikace zastoupena Centrem Nenásilné komunikace - CNVC. 

Se CNVC a zkušenými certifikovanými trenéry v Evropě spolupracujeme.