O nás

Rozvíjíme umění Nenásilné komunikace v České republice. 

Jsme nezávislá iniciativa několika lektorů, mediátorů a facilitátorů, kteří používají ve své práci i v životě techniky Nenásilné komunikace. Pracujeme samostatně i spolu, vzájemně podporujeme se a doplňujeme. Jsme zakotveni v Brně a v Praze a jezdíme na objednávku i do jiných měst. Sami se dále vzděláváme a rozvíjíme ve spolupráci se zahraničními odborníky a lektory, které zveme na přednášky a kurzy do České republiky. Naším cílem je šířit Nenásilnou komunikaci v různých sektorech české společnosti.

Pokud máte zájem s námi spolupracovat, ozvěte se nám. Pokud nevíte, komu konkrétně, vždy to jistí Kateřina, která vás správně nasměruje.

ONDRÁŠ PŘIBYLA

lektor certifikovaný CNVC

Jsem lektor, mediátor a konzultant. Většinou vedu kurzy nenásilné komunikace pro veřejnost (KOKS, tréninková skupina DOJO) . Ve firmách i neziskových organizacích pomáhám řešit konflikty, facilitovat náročné diskuse a nastavovat komunikační kulturu, kde NVC často doplňuji systemickým pohledem na organizace a metodami skupinového koučování. Postupně čím dál větší část mé práce zabírá metodické vedení mladých lektorů (nejen) NVC a mentoring.

Nejčastěji jsem k zastižení v Brně.

Kontakt: ondras.pribyla@gmail.com 

INKA BARTOŠOVÁ (PÍBILOVÁ)

organizátorka a facilitátorka

Pomáhám organizacím vyhodnotit jejich práci a nasměrovat ji tak, aby měla co největší pozitivní dopady. Více na www.evaluace.com. Též s radostí podporuji participativní procesy s využitím umění "Art of Hosting".

NVC je pro mne příležitost nacházet cestu k sobě a ostatním. Proto ráda spoluorganizuji kurzy NVC a aplikuji Nenásilnou komunikaci co nejvíce ve své práci.

EVA MALÍŘOVÁ

lektorka - kandidátka CNVC, mediátorka, facilitátorka

Na nenásilné komunikaci mne vedle potenciálu pro transformaci mezilidských vztahů zajímá její přínos pro fungování společnosti, zejména otázka, jakým způsobem mohou principy nenásilné komunikace podpořit konstruktivní přístup ke globálním výzvám. Pracuji často s neziskovkami a pomáhám školám, jak být místem k učení se pro život. Ráda doprovázím strany v řešení konfliktů a facilituji participativní procesy s využitím přístupu Art of Hosting. 

Kontakt: eva.malirova@nazemi.cz 

IVA SOBOTKOVÁ

organizátorka a lektorka

Umění nenásilné komunikace mě nepřestává fascinovat. Pomáhá nasměrovat všímavost k prožívání a ukazuje na cestu v každém z nás k hlubšímu porozumění si s lidmi. Mění mé vztahy, mění mě samotnou. NVC mi dává veliký smysl a s chutí ho šířím dále do světa.

Lektoruji NVC v pravidelném kurzu na střední škole, nabízím semináře pro veřejnost a spoluorganizuji další kurzy.

Kontakt: iva.sobotkova@gmail.com

ADAM ČAJKA

lektor - kandidát CNVC, mediátor, facilitátor

Organizuji setkávání lektorů, kteří se zabývají NVC. S chutí facilituji jednání, vedu strategická plánování týmů a úvodní kurzy Nenásilné komunikace. Jako lektor rád vytvářím dva prostory. V prvním se dobře komunikuje a s chutí pracuje. V tom druhém lze vystupovat z komfortní zóny a učit se. Baví mě strategické uvažování o tom, co potřebuje člověk, společnost, svět.

Nejčastěji jsem k zastižení v Brně a Praze.

Kontakt: +420 732 442 393 


KATEŘINA ŠVIDRNOCHOVÁ

organizátorka

Jsem nadšená studentka technik nenásilné komunikace, které využívám ve své lektorské a koučovací praxi zaměřené na komunikační strategie s využitím nových technologií. Podílím se na projektech zaměřených na rozvoj nenásilné komunikace v České republice.

Kontakt: k.svidrnochova@gmail.com

Nejčastěji jsem k zastižení v Brně.

Ve světě je Nenásilná komunikace zastoupena Centrem Nenásilné komunikace - CNVC. 

Se CNVC a zkušenými certifikovanými trenéry v Evropě spolupracujeme.