Jak přinášet změny a neopakovat chyby minulosti: workshop s Miki Kashtan, Praha 19.-22.6. 2017

Miki Kashtan, trenérka, která určuje směřování Nenásilné komunikace ve světě,  byla poprvé v České republice. 

Na seminář Jak přinášet změny a neopakovat chyby s Miki Kashtan se do Běhal Fejer Institutu sjelo 50 účastníků z dvanácti zemí. Ctyři dny vstřebávali myšlenky a inspiraci podporující utváření světa, který by fungoval pro všechny a přitom základním principem by byla dobrovolná ochota.  Miki také měla program pro na Klimakempu Klimakemp Limity jsme my 2017.  

Miki Kashtan

"Představ si svět budoucnosti, v němž si všichni ceníme druhých lidí a života....a podílíme se na jeho štědrosti. Svět, kde sdílení našich darů a každodenních životních úkolů probíhá zcela dobrovolně, bez nucení. Svět, kde organizačním principem je pozornost k potřebám každého."
Miki Kashtan: Reweaving Our Human Fabric: Working Together to Create a Nonviolent Future.

Přes dvacet let Miki Kashtan, Ph.D. ve své činnosti sleduje vizi světa, který funguje pro všechny, na pěti kontinentech učí a rozvíjí principy a praxe, které z vize dělají opravdovou možnost. Je jednou ze dvou nejvýraznějších osobností, které ovlivňují směřování Nenásilné komunikace, jíž je trenérkou. Narodila se v Izraeli, přesídlila do New Yorku a od roku 1989 žije v Kalifornii. 

Klíčovým tématem Miki Kashtan je role vizionářského leadershipu při utváření udržitelné buducnosti. Rozvíjí jej prostřednictvím aplikace principů a praxe nenásilné komunikace - v rámci mediací, facilitací meetingů, konzultací a tréninků pro organizace i angažované jednotlivce.  

Miki působí jako Lead Collaboration Consultant v Center for Efficient Collaboration a je spoluzakladatelkou Bay Area Nonviolent Communication (BayNVC). K lepší spolupráci pomohla stovkám lidí v nevládních organizacích, korporacích, komunitních skupinách a vládních agenturách a dalších. Je autorkou knih Spinning Threads of Radical Aliveness: Transcending the Legacy of Separation in Our Individual Lives a The Little Book of Courageous Living. Její poslední kniha, Reweaving Our Human Fabric: Working together to Create a Nonviolent Future (2015), zkoumá praxi a systémy potřebné pro společnost založenou na spolupráci.

Poslechněte si Miki Kashtan hovořící na téma práce pro společenskou transformaci ZDE.

Článek v New York Times  o principech a technikách, kterými Miki Kashtan pracuje. 

Případová studie konvergentní facilitace, kterou Miki Kashtan přispěla k proměně vyhrocených názorů zákonodárného sboru ve státe Minessota.