Leadership v komunikaci

Vedete skupinu nebo tým? Nebo jste součástí týmu a není vám jedno, jak spolu komunikujete? Nejspíš víte, že dobrá komunikační kultura je pro funkční spolupráci zásadní. 

 • Naučte se vytvářet dobré komunikační prostředí a aktivně vést konverzace.
 • Pojďte zvládat náročné komunikační situace ku prospěchu všech.  
 • Zlepšete spolupráci v týmu a celkovou komunikační kulturu v organizaci.

Tréninková série Leadeship v komunikaci je pro ty, kteří chtějí, nebo potřebují konverzaci aktivně tvořit (spíše než pasivně přijímat) a chtějí vytvářet dobré komunikační prostředí pro lidi kolem sebe.

Podobně jako tréninková série "Komunikace v Konfliktních Situacích" se kurz zaměřuje na trénink dovedností pro náročné komunikační situace, ale více akcentuje problematiku skupinové interakce a pracovní kontext.


Co trénujeme?

Základní komunikační dovednosti:

 • Sebenapojení (vědomí a práce s vlastními emocemi, setrvávání v kontaktu se sebou a svým záměrem)
 • Naslouchání (uvolněná a klidná pozornost k obsahu a osobním významům sdělovaného)
 • Sebevyjádření (schopnost jasně sdělovat vlastní myšlenky a prožívání (relevantně ke kontextu) tak, aby nevyvolávaly zbytečnou defenzivu

Aktivní (spolu)vytváření konverzace:

 • Schopnost vidět, co se děje a číst konverzační situaci (rozeznávání neefektivních konverzačních vzorců, přechody mezi fázemi konverzací, tracking)

 • Vnitřní postoj, který umožňuje jednat uvolněně, odvážně a bez zastrašování druhých

 • Nástroje a postupy (patterns), kterými je možné v konverzaci udržet nebo obnovit kontakt a porozumění, které podporují efektivitu, jasnost nebo vyváženost

Práci s konfliktními situacemi:

 • Sledování témat a meta-témat konverzace

 • Hledání nekontroverzní podstaty v konfliktu či vyjednávání

 • Facilitace nebo vyjednávání postupu k stabilnímu řešení

Jak je trénink veden?

Teorii si můžete přečíst v knížce. Aby vám k něčemu byla, potřebujete ji prakticky zvládnout v reálných situacích, a to nejde bez tréninku. Většinu času šesti setkání zabírají cvičení ve dvojicích nebo malých skupinách a jejich reflexe. Kousky teorie a nové koncepty uvádíme pouze ve vztahu ke cvičením nebo při reflexi situací, které si účastníci přinesou k rozboru.

  

Proč tréninková série?

Tréninkové série se skládají s více několikahodinových setkání. Prostor mezi jednotlivými setkáními umožňuje trénovat dílčí kroky či dovednosti a vracet se do tréninkového prostoru s živým materiálem uplynulého týdne. Zaměřují se na růst dovedností účastníků a účastnic.

Organizační informace

Kde: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Kamenná 20, Brno 

Počet účastníků je omezen na 10 lidí.

Termíny: úterky 1. 10., 8., 15., 22., 29., 5. 11. 2019 vždy od 17:00 do 21:00.

Kolik: 

 • Cena 12 000 Kč
 • Informace k platbě zašleme po vyplnění přihlášky.

Přihláška: Vyplňte prosím přihlašovací formulář.

Pro více informací o kurzu pište ondras.pribyla@gmail.com či volejte 775 988 882.


Ondráš Přibyla

lektor

Většina mé práce jsou intervence v organizacích, kdy pomáhám lidem překonat konflikty a dostat se k jádru věci, nebo doprovázím při nutných změnách komunikační kultury.   Vycházím z metod Nenásilné komunikace (Certifikace CNVC) a systemického skupinového koučinku. Na workshopech nerad zůstávám u abstraktních modelů, baví mě, když můžu nechat účastníky zažít koncepty na vlastní kůži (nejlépe v simulované bezpečné situaci). 
Kdysi jsem vystudovat teoretickou fyziku, z čehož mi zůstala vášeň pro hluboké a precizní pochopení komplexních systémů, včetně těch s lidským faktorem.