KOKS Adam

Adam Čajka

lektor

Pracuji se skupinami. Principy nenásilné komunikace aplikuji např. v párové mediaci, ve podpoře fungování lidí spolu v týmu, ve vzdělávacích programech anebo v zapojování účastníků konferencí do dění skrze participativní metody. Nenásilnou komunikaci mne baví učit zážitkovou interaktivní formou a prací na reálných situacích, do kterých se lidé opakovaně dostávají. 

Komunikace v konfliktních situacích

podzimní kurz 2018 vedený Adamem Čajkou

  • Rádi byste v práci mluvili otevřeně a konstruktivně o nepříjemných věcech?
  • Chtěli byste s klidem zvládat neshody a konfliktní situace?
  • Stáli byste o to umět ustát emočně vypjatou situaci?

Trénink v nenásilné komunikaci je určen všem, kteří se chtějí zdokonalit v komunikačních technikách a efektivně řešit konflikty. Perfektně se hodí zejména těm, kteří pracují s lidmi, manažerům, učitelům, úředníkům, sociálním pracovníkům, policistům, hasičům, zdravotníkům nebo třeba členům antikonfliktního týmu. Kurz je velmi vhodný pro všechny, kteří jsou vystavováni konfliktním situacím a chtějí je řešit s konstruktivním klidem a rozvahou.

Co trénink přináší?

Opakovaně si vyzkoušíte vstoupit do konfliktní situace. To bývá náročné, i malý konflikt v sobě nese napětí, které nás blokuje, zabraňuje nám vidět jasně, co se děje a kreativně směřovat k uspokojivému řešení. Klíčem k takové situaci je uvolnění. Naučíte se všimnout si přicházejícího napětí, vyznat se v něm a uvolnit se.

Opakovaným trénováním mizí strach z "nepříjemných" rozhovorů. Prostě se přestáváte bát a získáváte vnitřní jistotu. Začnete si říkat o to, co byste rádi, dávat zpětnou vazbu nebo mluvit o tématech, které považujete za konfliktní. Učíte se, jak vyjádřit to, co si myslíte, aniž byste vyvolali defenzivní reakci.

Dalším krokem pak je vnímání "protistrany" ve vašem konfliktu ne jako nepřítele, ale jako člověka. Učíte se slyšet to, co říká, aniž by vás to zraňovalo. Učíte se vcítit. Častým důsledkem v reálném konfliktu pak je, že se "protistrana" uvolní také a oba začnete spolupracovat na hledání řešení.

Obsah tréninku

  • krátká cvičení pro každý den na posílení klíčových komunikačních dovedností
  • analýza reálných situací z vašeho života
  • sehrávky cvičných situací
  • domácí úkoly pro trénink mezi setkáními
  • kousky užitečné teorie

Proč tréninková série?

Teorii si můžete přečíst v knížce. Aby vám k něčemu byla, potřebujete ji prakticky zvládnout v reálných situacích, a to nejde bez tréninku. Uvedení této tréninkové série předcházely roky testování cvičení a postupů v uzavřených skupinách.

Organizační informace

Série se skládá z 6 setkání po 4 hodinách.
Termíny série: pondělky 17:00 - 21:00 od 29.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11., 3.12.

Místo: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Kamenná 20, Brno https://mapy.cz/s/pWzA

Počet účastníků je omezen na 10 lidí.

Cena: Standardní cena 6 000 Kč, Stipendijní cena 3 000 Kč. Stipendijní ceny řešíme individuálně. Informace k platbě zašleme po vyplnění přihlášky.

Přihlašování otevřené do 21. října, včetně.

Přihláška:

https://docs.google.com/forms/d/1mzN7vqg_jOGYY9dUlCcMfkuamz419JP0zw_btEEeOe0/edit

Pokud se chcete na něco zeptat, či cokoliv upřesnit, neváhejte se obrátit na Ivku Sobotkovou, iva.sobotkova@gmail.com Adama dávejte prosím do kopie, adam.cajka@nazemi.cz