Dialogy tělem a slovy

1. - 4. listopadu 2018

Cesta za odvážnou komunikací

https://www.druna.cz/dialogy-rozhovory-telem-a-slovy

Podzim dobrodružný a hravý v té nejkrásnější krajině Orlických hor. Komunikace tělem i duší, přímá, otevřená a přitom vnímavá na úrovni slov a odstínů řeči, citlivá na úrovni pohybu, doteku jemné hry gest.

Nebudeme ubírat plyn, ani se držet zpátky. Budeme se učit jak použít svoji sílu, jak ji vést, přesně mířit, přizpůsobovat se, uhýbat, vycházet vstříc, měnit se tam kde jsme zvyklí zůstávat strnulí. Tak, aby se náš partner setkal s někým skutečným, nepředvídatelným, plným života a přesto vnímavým a přizpůsobivým.

Nenásilná komunikace a kontaktní improvizace ve své kombinaci přinášejí nová pochopení. Týden společného zkoumání, hledání a pozorování pro ty, co se nebojí jít do neznámých míst. V tělesné i slovní komunikaci rozpoznat paralely. Pochopit, čím lze vztahy obohatit, inspirovat a posilovat.

Jak funguje nenásilná komunikace, přeneseme-li ji do fyzického rozhovoru těl. A jak mohou fyzické interakce přispět k pochopení sebe sama, toho jaké jsou naše tendence ve vztazích.

Chceme se dostat dál, až za hranice významů a slov, za hranice doteků a pohybů. Vidět skrze ně toho druhého. Stát se mistry ve vnímání a porozumění.

Porozumět si tělem i duší, soucítit, dojít ke sblížení. Zůstat spolu tak dlouho než se začneme cítit volní. Být v kontaktu, citliví, vnímaví a spojeni, abychom mohli proměnit to co je třeba proměnit uvnitř nás.

Témata:

  • Být tam, když chci, aby mě vnímali.
  • Jsme-li spolu, cítíme to oba.
  • Přílišné napětí nedovoluje cítit.
  • Co je násilí a co je síla?
  • Poznat svoji moc a bezmoc.
  • Je třeba vnímat a cítit dřív, nežli chceme chápat.

Zita Pavlištová

Ve své práci spojuje techniku současného tance a kontaktní improvizaci. Předává umění pohybu, jehož základem je naslouchání tělu. Ve své práci hledá hranice a miluje extrémy. Zkoumá tělo v pohybu a jeho propojení s myslí. Je jí vlastní dlouhé, klidné a vědomé pozorování vnitřního pohybu stejně jako rychlost, ztráta kontroly a risk - situace, kdy je třeba dát tělu bezvýhradnou důvěru.

Ondráš Přibyla

Jako lektor a kouč se práci opírá zejména o metody Nenásilné komunikace, které jsou užitečné k zvládání konfliktů, napětí anebo prostě komunikačně náročných situací. Jako jeden z mála v Česku má mezinárodní certifikaci Centra pro Nenásilnou Komunikaci. Na seminářích i při koučovacích sezeních rád experimentuje a vytváří simulované situace - takové malé instatní výzvy, na kterých společně s vámi zkouší různé nápady a sleduje, jaký by mohly mít efekt.

Více informací zde: https://www.druna.cz/dialogy-rozhovory-telem-a-slovy