NVC v rozhodování

s Adamem a Evou, 21. - 24. 9. v Bělé nad Svitavou

Adam Čajka

Prozkoumávám přínos NVC ve veřejném prostoru, v diskusích o těžkých tématech, v médiích a politice. Vidím potenciál společnosti zejména v propojování lidí z různých prostředí, k čemuž je Nenásilná komunikace skvělou oporou. Baví mě mediace a lektorování.

Eva Malířová

Na Nenásilné komunikaci mne vedle potenciálu pro transformaci mezilidských vztahů zajímá její přínos pro fungování organizací i širší společnosti. Ráda doprovázím strany v řešení konfliktů a facilituji participativní procesy s využitím přístupu Art of Hosting. 

Zveme vás na čtyřdenní pobytový kurz Nenásilné komunikace se zaměřením na rozhodování, které je v souladu s naším životním nastavením.

Zaměření 

Rozhodování je výzva, když se v nás sváří dva hlasy, a co teprve, když do toho vstupují potřeby dalších hráčů. Jindy zase máme pocit, že nemáme možnost volby, že něco prostě musíme. Principy Nenásilné komunikace si osaháme právě na tématu rozhodování, zaměříme na schopnost vnímat prostor pro své volby, činit vědomá rozhodnutí a vyrovnat zpětně se svými méně šťastnými rozhodnutími. Výstupem kurzu je tak posílení orientace v sobě i v druhých a rozšíření spektra možných reakcí ve vnější i vnitřní komunikaci .

Podrobnosti

Náplní semináře bude jednak teorie Nenásilné komunikace (30% času) a pak především aplikace principů NVC na reálné situace ze života účastníků (60% času). Určitý čas (10% času) bude věnován praxi, která pomáhá zvyšovat orientaci v komunikaci a (vnitřních) konfliktech. Klademe důraz na zážitkovou formu učení a tedy propojování znalostí se zkušenostmi. 

Organizační informace

Kurz pořádá Gaia Tree. 

Termín: 21. - 24. 9.

Kde: v Retreatovém centru v Bělé nad Svitavou. 

Jídlo: Skvělou veganskou stravu připravuje Světlana Synáková, Good Karma Catering  

Cena

5 500 (snížená cena 5000, sponzorská cena 6000)

Zahrnuje lektorné, ubytování a stravu.

Kontakty

www.gaiatree.cz/workshopy

Rezervace míst a informace k workshopům poskytne 

Katka Rojková: rujana@email.cz, +420 776 550 524