Jak přinášet změny a neopakovat chyby minulosti: workshop s Miki Kashtan, Praha 19.-22.6. 2017

Miki Kashtan, trenérka, která určuje směřování Nenásilné komunikace ve světě, poprvé v České republice.

Při setkání s Miki Kashtan a její praxí uvěříte, že jiný svět je opravdu možný. Miki Kashtan mnoho let pracuje na formách, jak lze Nenásilnou komunikaci využívat ke společenským změnám. 


Ať již přinášíte změnu v rámci svojí organizace, nebo jste facilitátor/ka, aktivist/ka, politik/čka nebo prostě jen hledáte jak přispět k lepšímu žití, tento trénink vám může přinést vám jasnost v tom, jak pracovat na změně způsoby, které jsou v souladu s vaší vizí, hodnotami a cíli. 

"Představ si svět budoucnosti, v němž si všichni ceníme druhých lidí a života..

..a podílíme se na jeho štědrosti. Svět, kde sdílení našich darů a každodenních životních úkolů probíhá zcela dobrovolně, bez nucení. Svět, kde organizačním principem je pozornost k potřebám každého."

Miki Kashtan: Reweaving Our Human Fabric: Working Together to Create a Nonviolent Future.

O vás

Pokud vás tato vize inspiruje, máte na tomto workshopu příležitost začít hledat cesty k jejímu naplňování v kontextu, který je pro vás právě aktuální -- ve svém životě, v práci, aktivismu nebo na duchovní cestě.

 • Chcete pracovat na změně a toužíte po inspirativní vizi světa?

 • Divíte se, proč jsou v tolika veřejně prospěšných organizacích konflikty?

 • Zajímá vás nenásilí a jak mohou být jeho principy užitečné práci na transformaci společnosti?

 • Toužíte naučit se nástroje usnadňující efektivní participativní rozhodování?

 • Rádi byste se zlepšili ve schopnosti propojovat se s lidmi napříč rozdílnostmi?

 • Chcete najít cestu jak dobře přistupovat k moci - vaší vlastní a ostatních?

 • Přitahuje vás kombinovat lásku, pravdu a odvahu ve Vaší práci na změně?

 • Usilujete o to, aby vaše organizace byla v souladu se svým záměrem a hodnotami?

Pokud odpověď na některou z těchto otázek zní "ano", pak je možná tento intenzivní trénink přesně to, co hledáte.

Workshop by vám mohl přinést:

 • praxi v nenásilí myšlenek, slov i skutků

 • nástroje konvergentní facilitace vedoucí k rozhodnutím, která fungují pro všechny zúčastněné

 • dovednosti vedení dialogu napříč odlišnostmi

 • úhly pohledu a nástroje usnadňující porozumění a uchopení tématu moci a výsad, u sebe sama i u druhých

 • vhled do otázky, jak lze budovat instituce jinak, tak aby ztělesňovaly naši vizi

 • cestu ke stylu vedení, kterým nevylučujeme účast a přínos ostatních.

Miki Kashtan

"Čím více lidí a jejich potřeb zahrneme do nějakého řešení, tím pevnější a trvalejší řešení to bude."

Miki Kashtan: The Little Book of Courageous Living

Přes dvacet let Miki Kashtan, Ph.D. ve své činnosti sleduje vizi světa, který funguje pro všechny, na pěti kontinentech učí a rozvíjí principy a praxe, které z vize dělají opravdovou možnost. Je jednou ze dvou nejvýraznějších osobností, které ovlivňují směřování Nenásilné komunikace, jíž je trenérkou. Narodila se v Izraeli, přesídlila do New Yorku a od roku 1989 žije v Kalifornii. 

Klíčovým tématem Miki Kashtan je role vizionářského leadershipu při utváření udržitelné buducnosti. Rozvíjí jej prostřednictvím aplikace principů a praxe nenásilné komunikace - v rámci mediací, facilitací meetingů, konzultací a tréninků pro organizace i angažované jednotlivce.  

Miki působí jako Lead Collaboration Consultant v Center for Efficient Collaboration a je spoluzakladatelkou Bay Area Nonviolent Communication (BayNVC). K lepší spolupráci pomohla stovkám lidí v nevládních organizacích, korporacích, komunitních skupinách a vládních agenturách a dalších. Je autorkou knih Spinning Threads of Radical Aliveness: Transcending the Legacy of Separation in Our Individual Lives a The Little Book of Courageous Living. Její poslední kniha, Reweaving Our Human Fabric: Working together to Create a Nonviolent Future (2015), zkoumá praxi a systémy potřebné pro společnost založenou na spolupráci.

Poslechněte si Miki Kashtan hovořící na téma práce pro společenskou transformaci ZDE.

Článek v New York Times  o principech a technikách, kterými Miki Kashtan pracuje. 

Případová studie konvergentní facilitace, kterou Miki Kashtan přispěla k proměně vyhrocených názorů zákonodárného sboru ve státe Minessota.

Datum a čas

Pondělí 19. června: 18,00 - 21,00

Úterý - Čtvrtek 20. - 22. června: 10,00 - 18,00

Místo konání

Workshop proběhne v Praze.

Místem konání je Villa P651, kulturní a vzdělávací centrum a sídlo Bĕhal Fejér Institutu. Nachází se v ulici Pevnostní 651/8, Praha 6.

Cena workshopu

Účastnický poplatek:

$365 - 260 škála 

Proč je cena dána škálou?

Chceme, aby seminář byl udržitelný z hlediska vydané energie a nákladů ze strany organizátorů i lektorky, a současně bychom rádi, aby byl seminář dostupný bez ohledu na různé finanční možnosti zájemců. Jsme inspirováni ekonomikou daru,  zároveň však je pro nás výzvou vystoupit zcela z převažujících vzorců transakční ekonomiky. Škála je tedy způsobem, jak zachovat jasnost, udržitelnost a přístupnost semináře nezávisle na různých finančních možnostech účastníků a účastnic.

Uvědomujeme si rozdíl mezi životními náklady i příjmy v západní a střední Evropě či napříč sociálními vrstvami. Rádi bychom účastníky ze západní Evropy požádali o zaplacení vyššího účastnického poplatku, aby se náklady workshopu rozdělily podle toho, čím může každý  přispět. 

Pokud vás tento workshop zajímá a finance jsou i nadále překážkou vaší účasti, kontaktujte prosím organizátory. 

Předchozí zkušenost s nenásilnou komunikací

Tento program je otevřen všem, předchozí zkušenost s nenásilnou komunikací není nutná. 

Ubytování, strava

Po registraci na workshop obdržíte odkaz na formulář ohledně možností ubytování a preferencí stravování. 

Miki Kashtan workshop povede v angličtině, simultánní překlad do češtiny neplánujeme. Pokud máte zájem o účast na workshopu a angličtina by byla překážkou, informujte prosím organizátory.

Registrace

Platba

Proběhne v sekci "Register" na BayNVC webu (v dolní části stránky). Pro rezervaci vého místa na workshopu formou zálohy ve výši US$130, prosím zvolte možnost "Deposit". Organizátoři workshopu Vás následně kontaktují ohledně doplacení zbylé části kurzovného. 

Pokud chcete zaplatit rovnou celé kurzovné, vyberte si jednu z možností uvedených výše v sekci Cena workshopu. Platba proběhne rovněž v sekci "Register" na BayNVC webu (v dolní části stránky).

Podmínky BayNVC pro storno plateb kurzovného naleznete zde.

Kontakt

Tereza Čajková & Eva Malířová

00 420 774 540 849